Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των ασθενών αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την βέλτιστη αντιμετώπιση μιας νεοπλασματικής νόσου. Περιλαμβάνει τόσο την παρακολούθηση στα αρχικά στάδια (active surveillance) όσο και την παρακολούθηση μετά από κάποιου είδους θεραπεία (follow up). Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση του νεοπλασματικού ασθενούς γίνεται με βάση τις συστάσεις των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.