Κλινικές Μελέτες

Κλινική μελέτη είναι μορφή επιστημονικής έρευνας με σκοπό την αξιολόγηση καινούργιων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μεθόδων. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να αφορούν νέα φάρμακα ή θεραπείες, νέα δοσολογία ή  συνδυασμό διαφορετικών θεραπειών.  Παραδείγματα αποτελούν η ανοσοθεραπεία, η συνδυασμένη χορήγηση χημειοθεραπείασ με ανοσοθεραπεία ή στοχευμένη θεραπεία, τα εμβόλια.

Στην περίπτωση του καρκίνου, στόχος των κλινικών μελετών είναι η τεκμηρίωση αποτελεσματικότερων θεραπειών με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες. Επιπλέον, η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες.

Σε αυτές τις κλινικές μελέτες συμμετέχουν ασθενείς εθελοντές.