Θεραπεία

Με την ιστολογική ταυτοποίηση της νεοπλασματικής νόσου, ο ιατρός θα καθοδηγήσει τον ασθενή στην ενδεδειγμένη θεραπεία. Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια. Η θεραπευτική απόφαση βασίζεται στα δεδομένα από την σύγχρονη ιατρική  βιβιογραφία (evidence based medicine)

Χημειοθεραπεία

Η Χημειοθεραπεία αποτελεί την βασική θεραπεία σε ένα μεγάλο αριθμό τύπων καρκίνου και σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται θεραπεία εκλογής. Χαρακτηρίζεται από την χρήση κυτταροτοξικών παραγόντων που δρουν μη επιλεκτικά έναντι των καρκινικών κυττάρων.

Στοχευμένη Θεραπεία

Η στοχευμένη θεραπεία στοχεύει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είτε απουσιάζουν από τα φυσιολογικά κύτταρα είτε βρίσκονται σε περιορισμένες ομάδες αυτών.

Είναι κατά κάποιο τρόπο «έξυπνα φάρμακα» γιατί στοχεύουν στα καρκινικά κύτταρα αφήνοντας σχεδόν ανεπηρέαστα τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού. Έτσι  η θεραπεία γίνεται από τη μία περισσότερο στοχευμένη και από την άλλη λιγότερο τοξική.

Ανοσοθεραπεία

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μια νέα κατηγορία θεραπείας κατά του καρκίνου.  Δρα αξιοποιώντας και ενισχύοντας τη φυσιολογική ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος στην καταπολέμηση του καρκίνου. Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τύπους καρκίνου και αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου τα τελευταία χρόνια.

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία είναι η µέθοδος αποτελεσµατικής και ασφαλούς αντιµετώπισης νεοπλασιών, µέσω της εξωτερικής χορήγησης Ιονίζουσας Ακτινοβολίας. Η µέθοδος της Ακτινοθεραπείας µπορεί να εφαρµοσθεί ως µονοθεραπεία (σε αρχόµενους όγκους) ή σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία (σε ανεγχείρητους όγκους).  Χορηγείται επίσης σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση (προεγχειρητική, ενδοεγχειρητική, µετεγχειρητική).

Πραγματοποιείται από συνεργάτες Ογκολόγους Ακτινοθεραπευτές.