Διάγνωση

Η διάγνωση μιας κακοήθους νόσου αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η μετέπειτα θεραπεία. Ο ιατρός μέσω της κλινικής εξέτασης, των παρακλινικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων αλλά και διαμέσου ενός δικτύου συνεργατών διαφορετικών ειδικοτήτων θα οδηγήσει τον ασθενή με καρκίνο στην διάγνωση και ιστολογική ταυτοποίηση της ασθένειας