Διάγνωση

Η διάγνωση μιας κακοήθους νόσου αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η μετέπειτα θεραπεία… (περισσότερα)

Θεραπεία

Με την ιστολογική ταυτοποίηση της νεοπλασματικής νόσου, ο ιατρός θα καθοδηγήσει τον ασθενή στην ενδεδειγμένη θεραπεία με … (περισσότερα)

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των ασθενών αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την βέλτιστη αντιμετώπιση μιας νεοπλασματικής νόσου… (περισσότερα)

Κλινικές Μελέτες

Κλινική μελέτη είναι μορφή επιστημονικής έρευνας με σκοπό την αξιολόγηση καινούργιων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μεθόδων… (περισσότερα)

Δεύτερη Γνώμη – Διασύνδεση με Εξειδικευμένα κέντρα Μ. Βρετανίας

Ο ιατρός μπορεί να σας παρέχει δεύτερη γνώμη για ένα ογκολογικό πρόβλημα ή να σας παραπέμψει για εκτίμησ σε εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού… (περισσότερα)